Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sukcesywna dostawa polimerów S_15/2024 2024-04-16 14:26 2024-06-06 11:00
2. Sukcesywne wykonywanie analiz próbek jako podwykonawca z podziałem na części S_19/2024 2024-05-20 13:47 2024-05-28 11:00
3. Dostawa armatury kanalizacyjnej S_18/2024 2024-05-17 11:51 2024-05-27 11:00
4. Przegląd i serwis urządzeń systemów zabezpieczeń 0830/2024 2024-05-13 12:52 2024-05-16 11:00
5. Sukcesywne wykonywanie projektów czasowych zmian organizacji ruchu 0999/24 2024-05-08 12:48 2024-05-13 11:00
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania S_14/2024 2024-04-25 10:29 2024-05-07 11:00
7. Świadczenie uslug telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu 0748/2024 2024-04-11 13:56 2024-04-18 12:00
8. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac dla zadania pn. Budowa centralnej sterowni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK) 0805/2024 2024-04-11 13:40 2024-04-16 11:00
9. Sukcesywne wykonywanie przewiertów w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach inwestycji w okresie 24 m-cy S_13/2024 2024-03-29 10:12 2024-04-15 11:00
10. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac 0484/2024 2024-03-26 14:26 2024-04-10 11:00
11. Wykonanie operatu wodnoprawnego 0693/2024 2024-03-29 11:44 2024-04-09 11:00
12. Wykonanie serwisów urządzeń firmy Endress Hauser na terenie Oczyszczalni Ścieków 0596/2024 2024-03-27 13:07 2024-04-02 11:00
13. Dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej S_11/2024 2024-03-20 13:12 2024-03-28 11:00
14. Sukcesywna dostawa siarczanu żelaza(III) S_12/2024 2024-03-18 14:47 2024-03-26 11:00
15. Sukcesywne wykonywanie okresowych przeglądów technicznych przewodów kominowych i spalinowych oraz instalacji gazowych. 0317/2024 2024-03-11 11:51 2024-03-18 12:00
16. Wykonanie 2 szt. pomostów obsługowych do prac remontowych przy zgarniaczach osadu na OWS1 oraz OSW2 na terenie Oczyszczalni Ścieków w celu poprawy BHP S_10/2024 2024-02-29 14:47 2024-03-18 11:00
17. Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu przez okres 24 miesięcy 0512/2024 2024-03-11 11:43 2024-03-15 11:00
18. Sukcesywna dostawa gazu propan-butan w butlach 11kg do zasilania wózka widłowego 0404/2024 2024-03-06 12:24 2024-03-14 12:00
19. Dostawa artykułów biurowych 0270/24 2024-03-05 12:58 2024-03-11 10:00
20. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac z podziałem na części 0484/2024 2024-03-01 15:12 2024-03-08 11:00
21. Wynajem długoterminowy zamiatarki przez okres 7 miesięcy 0431/2024 2024-02-28 13:47 2024-03-05 11:00
22. Sukcesywna dostawa drutu do prasy przez okres 12 miesięcy 0414/2024 2024-02-28 13:26 2024-03-04 11:00
23. Dostawa armatury wodociągowej S_08/2024 2024-02-20 14:42 2024-02-29 11:00
24. Sukcesywna dostawa wodomierzy wirnikowych jednostrumieniowych, akcesoriów do wodomierzy oraz plomb S_07/2024 2024-02-20 09:57 2024-02-28 11:00
25. Dostawa artykułów biurowych 0270/24 2024-02-07 12:43 2024-02-14 11:00
26. Sukcesywne wykonywanie poboru próbek, wykonywanie badań fizyko-chemicznych oraz opracowywanie wyników tych próbek przez okres 24 miesięcy S_05/2024 2024-01-25 08:25 2024-02-02 11:00
27. Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy Turbo G5 plus AERZEN Typ: AT 150-0.8 S wraz z konwerterem Modbus S_04/2024 2024-01-23 14:16 2024-02-01 11:00
28. Sukcesywna odbudowa nawierzchni utwardzonych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pracach inwestycyjnych S_03/2024 2024-01-16 13:58 2024-01-31 11:00
29. Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów oraz naprawa wodomierzy S_02/2024 2024-01-23 14:07 2024-01-31 11:00
30. Sukcesywna dostawa soli do uzdatniania wody na okres 24 miesięcy 0133/24 2024-01-25 14:15 2024-01-30 11:00
Legenda
- Current
- Archive